Deelnemen?

DE KANGOEROEBEURS 2020 IS VOLZET.

Vrijdag 06 maart van 13.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag 07 maart van 9.00 uur tot 18.00 uur

Plaats: nieuwe locatie!
Waregem Expo
Zuiderlaan 20
8790 Waregem

https://www.waregemexpo.be

Schrijf u in via het formulier onderaan deze pagina!

Tarieven standplaatsen

Tarief firma’s en diensten
De prijs voor het huren van een stand bedraagt 65 euro/m² (blauwe standen op het grondplan).

Tarief verenigingen zonder commerciële activiteit
De prijs voor het huren van een stand bedraagt 35 euro/m². Hiervoor voorzien we kleinere standen van 4m op 2m (groene standen op het grondplan). Deze standplaatsen worden voorzien van panelen.

ACTIE: verenigingen zonder commerciële activiteit krijgen voor deze editie een stand van 4/2m aan de prijs van een stand van 3/2m en krijgen dus 2m² cadeau!

Tarief huur tafels en stoelen
Indien u dit wenst, kunt u tafels en/of stoelen huren:

 • 1 tafel (80 x 180 cm): 30 euro
 • 1 tafel + stretchhoes (zwart): 40 euro (zie foto)
 • 1 stoel: 10 euro (zie foto)

Standplaats kiezen

Firma’s en diensten
Er zijn standplaatsen van verschillende afmetingen. U kan uw keuze maken op het grondplan en aanduiden op het inschrijfformulier (blauwe standen op het grondplan). Er is de mogelijkheid om meerdere standen naast elkaar te kiezen.

Standplaatsen voor auto’s/mobilhomes/bussen zijn aangeduid in donkerblauw op het grondplan.

Verenigingen zonder commerciële activiteit
Er zijn kleinere standplaatsen voorzien van 4m breed x 2m diep (groene standen op het grondplan). U kan de standplaats echter niet zelf kiezen. Deze wordt toegewezen door de organisatie.

Indien u specifieke vragen of wensen hebt, kunt u steeds de organisatie contacteren. Wij helpen u graag.

Grondplan

 • De bezoekers volgen een vast parcours, in twee richtingen.
 • De cafetaria bevindt zich in de foyer.
 • Het oefen- en demoterrein bevindt zich centraal.
 • Fietsenstalling (max 5 per stand) bevindt zich nabij het oefenterrein.
 • De kinderanimatie bevindt zich achteraan.
 • Naast de kinderanimatie is er een koffiebar
 • De correcte afmetingen van de standen zijn terug te vinden in de tabel onderaan het grondplan.
 • De reeds ingenomen standplaatsen worden stelselmatig ingevuld op het grondplan.

Bekijk het grondplan van de beurs.

Vermelding in de standhouderlijst op de website en in het beursboekje

Bij deelname wordt uw firma/dienst/vzw opgenomen in de lijst standhouders met uw thema, standplaats, naam, tekst, contactgegevens en link naar uw eigen website.

Adverteren in het beursboekje en via banner op de homepagina van de Kangoeroebeurs website

Hierbij krijgt u de kans om een extra, betalende advertentie te plaatsen om uw product of dienstverlening nog beter in de kijker te zetten bij dit zeer select doelpubliek. Uit ervaring weten we dat dit beursboekje door vele bezoekers bijgehouden wordt als naslagwerk.

Tarieven advertentie

 • ¼ A5 blad in beursboekje: 150 euro
 • ½ A5 blad in beursboekje: 200 euro
 • A5 blad in beursboekje: 300 euro
 • A5 blad in beursboekje + banner op de homepagina van de beurswebsite met een link naar uw eigen website: 400 euro

Een voorbeeld van het beursboekje 2018 vindt u hier.
Een voorbeeld van de banner advertentie vindt u terug op de homepagina.

Hoe advertenties aanleveren?

Advertentie in beursboekje:

 • ¼ blad: staand, 64 x 95 mm
 • ½ blad: liggend, 128 x 95 mm
 • A5 blad: staand, 128 x 190 mm

Doorsturen in pdf en in één kleur naar kangoeroebeurs@fiolavzw.be vóór 14 februari 2020.

Advertentie op de website:

Aanleveren in volgend formaat: 1366 x 320 px
Doorsturen in .jpeg of .png naar kangoeroebeurs@fiolavzw.be vóór 14 februari 2020.

Praktische info

De Kangoeroebeurs wordt georganiseerd door Fiola vzw in samenwerking met vzw De Ouders.

Opbouw standen

De standen kunnen opgebouwd worden op:

 • donderdag 5 maart 2020 vanaf 9.00 tot 21.00 uur (opgelet: panelen voor verenigingen worden in de voormiddag nog opgebouwd).
 • vrijdag 6 maart 2020 tussen 8.00 en 12.00 uur.

De beurs opent om 13.00 u diezelfde dag.

Voorzieningen standplaatsen

 • Er zijn geen panelen en geen afbakening voorzien.
 • Elke stand beschikt over één stopcontact. De standhouder zorgt voor eigen verlichting.
 • De vloer is beton. Elke standhouder zorgt zelf voor de gewenste vloerbekleding.
 • De maximale hoogte van de standen is 4 meter.
 • Er is gratis wifi voorhanden in de hallen.
 • Meer technische gegevens Waregem expo

Aangepaste fietsen kunnen op het oefenterrein uitgeprobeerd worden. Het oefenterrein moet wel vrij gehouden blijven zodat er degelijk kan geoefend worden en zodat de sportdemonstraties hier kunnen doorgaan. De fietsen, buggy’s, rolstoelen, … worden tentoongesteld op de respectievelijke standen. Nabij het oefenterrein wordt fietsenstalling voorzien voor max 5 fietsen per firma.

Aangepaste auto’s die tentoongesteld worden op de beurs dienen donderdag aanwezig te zijn anders riskeert u dat u uw standplaats niet meer kan bereiken.

Ook groot materiaal dient tijdig aangeleverd te worden. Veel standen worden al op donderdag opgebouwd! U dient er rekening mee te houden, want mogelijks is uw stand niet meer met een auto bereikbaar op vrijdag. De beursorganisatie geeft u daarom de gelegenheid op te bouwen op donderdag en is hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk.

Wij voorzien enkel in panelen voor de kleinere standplaatsen (8m²) die werden voorbehouden voor de verenigingen zonder commerciële activiteit.

Voor de standhouders en medewerkers worden er badges voorzien die u op vrijdag bij aankomst kunt afhalen aan het onthaal.

Start van de beurs: welkomstdrink om 12.00u

Wij willen graag opnieuw de traditie verder zetten om de Kangoeroebeurs te starten met een welkomstdrink om 12.00 u voor de deelnemende standhouders in de cafetaria. Dit wordt verzorgd door vrijwilligers en cliënten van Fiola vzw en vzw De Ouders.

Parkeren als standhouder

Er is aparte parkeergelegenheid voorzien voor de standhouders. De standhouder verplaatst zijn wagens voor de aanvang van de beurs naar de parking aangeduid door de organisatoren. De parkeerplaats vóór de expohal wordt voorbehouden voor de bezoekers van de Kangoeroebeurs.

Afbraak standen

De afbraak van de standen kan pas na 18.00 uur beginnen, na het sluiten van de beurs en moet afgerond zijn op diezelfde dag. De standplaats moet in zijn oorspronkelijke staat worden achtergelaten. Afval dient u zelf terug mee te nemen.

Afrekening bar

Alle consumpties dienen op het einde van de beurs aan de bar afgerekend te worden! Een onkostennota kan worden verstrekt. Deze onkosten kunnen niet via de waarborg verrekend worden.

Vragen

Indien u specifieke vragen of informatie wenst, kunt u zich wenden tot de organisatie van de Kangoeroebeurs via kangoeroebeurs@fiolavzw.be of voor dringende zaken telefonisch op het nummer 09/274 10 10 (onthaal Fiola vzw).

Wij helpen u graag!

Reglement

Akkoord

 • Wanneer u het inschrijvingsformulier instuurt, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van het beursreglement en de praktische richtlijnen van de Kangoeroebeurs.
 • Na het invullen van uw inschrijvingsformulier wordt uw factuur opgemaakt en toegestuurd.
 • De inschrijving is pas definitief wanneer de volledige factuur is betaald en alle nodige documenten zijn aangeleverd. Er wordt een waarborg van 150 euro per stand gevraagd.

Standplaats kiezen en toewijzing

Als firma of dienst kan u uw standplaatskeuze doorgeven op het inschrijfformulier. Er is de mogelijkheid om meerdere standen naast elkaar te kiezen. (blauwe standen op het grondplan).

Als vereniging zonder commerciële activiteit kan je voor een lagere prijs een kleinere stand van 8m² huren, maar hierbij kan je de standplaats niet zelf kiezen. Deze wordt toegewezen door de organisatie. (groene standen op het grondplan).

Indien u specifieke vragen of wensen hebt, kunt u steeds de organisatie contacteren. Wij helpen u graag.

De toewijzing van de standplaats gebeurt volgens chronologie van inschrijving. Snel kiezen is dus de boodschap. De reeds ingenomen standplaatsen worden stelselmatig aangeduid op het grondplan op de website. Dit gebeurt manueel omwille van controle waardoor hier vertragingen kunnen oplopen. Indien een gekozen plaats reeds zou ingenomen zijn, bekijken we eerst uw tweede en derde keuze. Indien ook deze niet meer vrij zijn, wordt u gecontacteerd en kunt u een nieuwe keuze maken. Eventuele verschuivingen zijn nog mogelijk om organisatorische redenen. De organisatoren van de Kangoeroebeurs doen de definitieve toewijzing en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw wensen.

Aanleveren tekst en advertenties

Indien de tekst en advertenties voor het beursboekje en/of website niet tijdig en volgens de instructies (zie praktische info en inschrijfformulier) worden aangeleverd, wordt deze niet opgenomen in het beursboekje en/of op de website. De standhouder is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Opbouw, afbraak en aankleding van de standen

 • De standhouder staat in voor het aan- en wegvoeren van zijn expositiemateriaal en voor het opzetten van zijn stand. De exposant is aansprakelijk voor elke schade die hij hierbij berokkent.
 • Tijdens het opbouwen en afbreken van de standen kunnen enkel die toegangspoorten gebruikt worden die aangeduid worden door de organisatoren van de beurs.
 • De standplaats moet in zijn oorspronkelijke staat worden achtergelaten. Alle afval wordt meegenomen door de standhouders.
 • Tijdens de openingsuren van de beurs is de permanente aanwezigheid van een bevoegde persoon op elke stand verplicht. Het is verboden om de muren, de constructies of de gangen in de hal zelf te gebruiken om wanden, publiciteitsborden, displays of ander materiaal aan te bevestigen of deze te schilderen.
 • Het is de exposant verboden tentoongestelde waren weg te nemen voor de einddatum en -uur van de beurs. Alle constructies, goederen, tentoonstellingsmateriaal ed niet verwijderd of weggehaald binnen de 24u na het laatste beursuur mogen door de organisator verwijderd worden op kosten en op risico van de exposant. Deze goederen en/of materialen zullen niet meer door de exposant opgeëist kunnen worden, die door het verlaten van het gebouw op het vastgestelde uur akkoord gaat met de definitieve afstand van deze materialen en/of producten.
 • Het bevestigen van signalisatie, banieren, vlaggen, publiciteitsborden, lichtbruggen ea aan de zoldering vd hal dient schriftelijk en vergezeld van een plan bij de organisatie te worden aangevraagd.

Aanwezigheid op de stand

 • De stand en de geëxposeerde artikelen staan voortdurend onder bewaking van de exposant, die er overeenkomstig art. 1384 B.W. zijn verantwoordelijkheid voor draagt.
 • De exposant staat in voor het toezicht op zijn stand en waarborgt de veiligheid. Als professioneel verkoper is hij zich bewust van de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften en ziet er hij erop toe dat zij steeds worden nageleefd. Hij kan zich niet exoneren voor zijn aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken waarmee zijn artikelen behept zijn.

Parkeren

De standhouder verplaatst zijn wagens voor de aanvang van de beurs naar de parking aangeduid door de organisatoren.

Toegangspoorten

Tijdens het opbouwen en afbreken van de standen kunnen enkel die toegangspoorten gebruikt worden die aangeduid worden door de organisatoren. Om veiligheidsredenen blijven de poorten tijdens de openingsuren van de beurs dicht.

Oefenterrein

Het oefenterrein moet vrijgehouden blijven zodat er wel degelijk kan geoefend worden en zodat hier de sportdemonstraties kunnen doorgaan. Nabij het oefenterrein wordt ruimte voorzien om max 5 fietsen per firma te stallen. De overige fietsen, buggy’s, rolstoelen, … worden tentoongesteld op de respectievelijke standen.

Waarborg

Per stand wordt 150 euro waarborg gevraagd. Standhouders die hun materiaal en afval op het einde van de beurs niet hebben opgeruimd of standhouders die voor het einde van de beurs afbreken zullen deze waarborg niet terug ontvangen. De waarborg zal binnen de 2 maanden na de beurs terugbetaald worden.

Aansprakelijkheid diefstal en schade

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging door derden.

De exposant ziet, zowel in eigen naam als in naam van de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van alle verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegenover de eigenaars van het beurscomplex en/of de organisator ingevolge alle wettelijke en extra-wettelijke beschikkingen of uit hoofde van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks aan hen of derden toegebracht worden? De exposant verbindt er zich toe, namens hemzelf zowel namens de door hem toegelaten personen, deze verhaalafstand ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding ed aan de goederen en/of aan de stand en het tentoonstellingsmateriaal dat zich in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de stand of aan een van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre deze beschadigd zouden worden nav enige manipulatie ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, een van de aangestelden, of enige derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buitencontractuele, dit alles in de meest brede zin van het woord, zou dragen.

Brandveiligheid

De aanwezigheid van ontplofbare en ontvlambare stoffen zowel in vloeibare, gasvormige of vaste vorm is ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk de geschreven en gehandtekende toelating van de organisator in dit verband wordt bekomen. De toegang tot de uitlaten van de airconditioning, verwarming en tot de brandblusapparaten en brandhaspels van de hallen zal steeds vrij gehouden worden.

Annulatie

Door de organisatie: Indien door economische of politieke evenementen of enig ander geval van overmacht de tentoonstelling niet zou kunnen doorgaan, zullen de plaatsaanvragen zonder verhaal vernietigd worden.
Het betaalde bedrag door de standhouders wordt dan terugbetaald. Er kan geen enkele schadevergoeding aangerekend worden aan de organisatoren van de Kangoeroebeurs.

Door de standhouder: Indien de standhouder zijn deelname aan de beurs annuleert kan deze tot 2 maanden voor de start van de beurs (t.e.m 5 januari 2019) 50% van het betaalde inschrijvingsgeld terug betaald krijgen. Annulatie na 5 januari geeft geen recht meer op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld.

Annuleringen worden enkel schriftelijk aanvaard per brief of per mail aan de organisator en na bevestiging voor ontvangst.

Afwijkingen

Elke afwijking van deze overeenkomst zal uitdrukkelijk en schriftelijk in akkoord tussen partijen dienen te worden vastgelegd.

Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Oost-Vlaanderen, Gent bevoegd.


Schrijf u in voor De Kangoeroebeurs 2020!

Gegevens standhouder

 

Contactpersoon

 

Facturatie

 

Gegevens en advertentie

 

Huur tafels & stoelen

 

Reservatie fietsenstalling

 

Ik ga akoord

 

Gegevens

 

Verifiëren