Extra visibiliteit

Extra visibiliteit

Kangoeroemagazine

De Kangoeroebeurs startte 30 jaar geleden met een droom: ouders en kinderen aan het stuur in de keuze voor hun hulpmiddelen. Vanuit het rechtstreeks contact tussen gebruikers en leveranciers hoopten we op een meer afgestemd aanbod voor kinderen met een beperking. Een belangrijke troef voor een inclusieve samenleving.

Zo is de Kangoeroebeurs doorheen de jaren toonaangevend geweest voor nieuwe producten: de eerste mini rolwagens op kleuterhoogte vanuit Zweden, mooie houten statafels vanuit Engeland, Huple’s vanuit Hongarije, de eerste fietskarren en meegroeitandems lang voor we ze in het straatbeeld zagen maar ook verzorgingskussens op maat.

Deze unieke beurs in Europa wordt door bezoekers en standhouders sterk gesmaakt en ondertussen is dit evenement verder gegroeid. Spel & leren, zorg & informatie, vrije tijd & vakantie zijn thema’s die uitgebreid aan bod komen naast hulpmiddelen en aanpassingen.

Nieuw bij deze editie is het voorliggend Kangoeroemagazine. In deze COVID onzekere tijden zijn de sterke verhalen een houvast. Verhalen die een inkijk geven in eilandjes van een inclusieve wereld. Zij inspireren tot gelijkwaardig partnerschap in de ruimere samenleving. De Kangoeroebeurs en Fiola vzw, krachtig samen met dezelfde ambitie: ruimte voor dromen!

Dirk Mombaerts, algemeen directeur Fiola VZW

Lees het Kangoeroemagazine hier!