Zorg en informatie vanuit ondersteunende diensten

Het zorglandschap is voortdurend in ontwikkeling. Meer en meer krijgt de gebruiker een actieve en centrale rol in de regie van zijn zorg. Hiervoor is correcte informatie en kennis over de bestaande mogelijkheden en advies op maat cruciaal. Enkel een goed geïnformeerde gebruiker kan de gepaste keuzes maken.

Op de Kangoeroebeurs staan tal van ondersteunende diensten klaar om je de juiste informatie te verschaffen of wegwijs te maken.

StandnummercontactgegevensaanbodThema
Magentaproject
Leopold Vanderkelenstraat 32
3000 Leuven
website

Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een beperking tussen 0 en 14 jaar.
De workshops worden altijd gegeven door een ervaringsdeskundige ouder die de zoektocht naar een goed evenwicht tussen zorgen, werken en tijd voor jezelf en fijne momenten met het gezin.
We werken rond time management, zorg delen met anderen en communicatie met professionelen.
In de deelname prijs is een levenslang abonnement op 'de roze kaart' inbegrepen: een overzicht van interessante diensten en websites.
Zorg en Informatie
Vereniging voor spina bifida en hydrocephalus vzw
Brusselbaan 237
9320 Erembodegem
website
De missie van de vereniging is de kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida en ook van de incidentie te verminderen door primaire preventie.
Het doel van onze vereniging is:
- Maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus
- De belangen van individuele leden alsook de gemeenschappelijke belangenverdediging
- Initiatieven nemen en diensten verlenen in functie van de noden en behoeften van de leden
Zorg en Informatie
Vrije tijd
vzw Kompas
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
website
Bij Kompas is het wijs wonen en werken, leutig leren en leven.

We ondersteunen jouw talenten. We zien wat je kan en niet enkel jouw beperking.
We bieden zorgcoaching op jouw maat en tempo. Via basic aanbod tot allround begeleiding.
Zorg en Informatie, Vrije Tijd
De Kampenhoeve Ster vzw
Kampenhoutsevoetweg 1
1910 Berg
website
Zorg en Informatie
Steunpunt Kinderepilepsie vzw
Kraaienbroekstraat 6A
1700 Dilbeek
website
In België worden naar schatting 4600 kinderen getroffen door een vorm van epilepsie die niet onder controle is met medicatie. Het Steunpunt Kinderepilepsie wil er zijn voor deze kinderen, en hun naaste omgeving. Omdat we weten dat het langdurig dragen van epilepsiezorg best wat ondersteuning kan gebruiken.

- lotgenotencontact helpt in het langdurig dragen van de zorg voor je kind met medicatieresistente epilepsie. Wij - zelf ouders van een getroffen kind - zijn telefonisch en via mail beschikbaar voor een luisterend oor, het uitwisselen van ervaringen en/of tips... We organiseren diverse ontmoetingsmomenten zoals workshops, lezingen en informatienamiddagen, gezinsdagen...

- Het Steunpunt Kinderepilepsie werkt aan projecten die de integratie van kinderen met medicatieresistente epilepsie en hun omgeving in de maatschappij vergroot. We bouwen o.m. aan een kinderoppasdienst en we organiseren activiteiten voor de broers en zussen ('brussen) van onze kinderen

- We maken je wegwijs in de administratieve aspecten van zorgland. We stellen heel wat nuttige informatie ter beschikking via onze website, facebookpagina en nieuwsbrief. Op praktisch vlak ondersteunen we je o.m. door het in bruikleen geven van aanvalsdetectieapparatuur.

- Steunpunt Kinderepilepsie brengt de impact van medicatieresistente kinderepilepsie op het gezin onder de aandacht. Meer bekendheid leidt tot een groter begrip waardoor ook de zorg voor getroffen gezinnen beter wordt.
Zorg en Informatie
Absoluut vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
website
Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Wij geven informatie en advies over het zorgaanbod, de bestedingsregels van het budget en de verantwoording van het budget.Wij gidsen jou vlot doorheen de opstart van jouw budget.Kortom, wij begeleiden jou bij alle aspecten van je Persoonlijk Budget. Absoluut vzw heeft al meer dan 15 jaar deskundigheid opgebouwd rond het werken met een persoonlijk budget. Velen kennen absoluut vzw als een actieve vereniging met een warm hart voor budgethouders. Budgethouders kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Wij gaan in overleg als partners en respecteren hierbij de kennis en inzichten van elke budgethouder. Wij geven ondersteuning op maat wat ook betekent dat we de kosten beperkt houden: wat je zelf kan, doe je meestal ook goed!Zorg en Informatie
vzw TolBo
Kattestraat 5A/001
1840 Londerzeel
website
VZW TolBo staat voor Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten.
De vzw wil de aandacht vestigen op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking.
Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers enerzijds en de individuele burger anderzijds.
Vandaar dat VZW TolBo de Belgische vertegenwoordiger is van het Europese project Sports for All (ST4ALL). Dit project geeft een nieuwe kijk op 'inclusief sporten'.
Zorg en Informatie
KOC Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
website
Zorg en Informatie
1, 27, 31 en 32TRAINM
Quellinstraat 38
2000 Antwerpen
website
TRAINM is een innovatief neuro-revalidatiecentrum in Antwerpen. Wij bieden persoonlijke zorg met een focus op je fysieke, mentale en sociale welzijn.

Onze gepersonaliseerde, hoog-intensieve behandelprogramma’s combineren verschillende disciplines, kennis, expertise en technologieën:

✓ Best-in-class artsen en therapeuten
✓ Robotica
✓ Niet-invasieve brein stimulatie technieken
✓ Virtual reality (VR)
✓ Neuro gaming
✓ Brain-computer interface (BCI)
✓ Artificiële intelligentie (AI)

We geloven erg in de synergieën tussen technologieën, menselijke interventies en een stimulerende omgeving.

Onze therapeuten gebruiken gesofisticeerde sensortechnologie om zeer accurate evaluaties uit te voeren waardoor uw behandelprogramma op maat van uw specifieke noden ontwikkeld kan worden.

We behandelen kinderen en volwassenen met een neurologische of orthopedische aandoening of letsel, ongeacht de oorzaak:

Neurologische beperking

✓ Hersenbloeding of infarct
✓ Niet-aangeboren hersenaandoening (NAH)
✓ Hersenverlamming (Cerebrale Parese)
✓ Dwarslaesie
✓ Multiple sclerose (MS)
✓ Parkinson
✓ Spraak-/slik-/taalproblemen
✓ Cognitieve beperkingen
✓ Neuro psychologische beperkingen
✓ Persistente depressies
✓ Pijn

Orthopedische en sport gerelateerde letsels

✓ Amputaties
✓ Musculoskeletale letsels
✓ Post-operatieve orthopedische letsels

Binnen onze behandelingen oefent de patiënt 1,000 bewegingen per sessie, 20x meer dan tijdens een conventionele therapie!
Zorg en Informatie
Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajersplein 3
8000 Brugge
website
Opgeleide vrijwilligers van OEF! (een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon (haar Oost-Vlaamse afdeling) geven ouders van kinderen en jongeren met een beperking een adempauze. U kunt als ouder de zorg thuis even overlaten aan de vrijwilliger. Zij/hij neemt zorgtaken op en begeleidt uw kind bij ontspanningsactiviteiten, binnen- of buitenshuis. Ondertussen kunt u tijd nemen voor uzelf, voor de andere kinderen of gezinsleden, voor gezinstaken… Oppas en assistentie vanuit OEF! is mogelijk overdag en ’s nachts, in de week en in het weekend.

Naast vrijwillige oppas en assistentie biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon ook gezinszorg met professionele verzorgenden. De verzorgende kan de zorg overnemen of ondersteunen in het huishouden, de persoonlijke verzorging en de activiteiten van uw dagelijkse (gezins)leven.
Zorg en Informatie
Helpper
Strijdhoflaan 6 B3
2600 Berchem
website
Als goedgekeurde organisatie door het VAPH, verbinden wij helppies die assistentie zoeken voor ADL-taken (Activiteiten Dagelijks Leven), met hulpvaardig en betrouwbare helpper-assistenten in de buurt die hierdoor een centje kunnen bijverdienen.Zorg en Informatie
39Dominiek Savio
Koolskampstraat 24
8830 Gits
website
Dominiek Savio biedt ondersteuning aan 1600 cliënten in West-Vlaanderen.
Naast de multidisciplinaire ondersteuning in ons MFC, worden meer dan 1000 cliënten begeleid in de eigen omgeving.
Wij bieden een totaalaanbod voor jou en je kind in je thuisomgeving en geven o.m. antwoord op volgende vragen:
• Wat is het meest geschikte hulpmiddel voor het versterken van de communicatie van mijn kind? Welke aanpassingen zijn nodig in mijn huis?
Het Centrum Consult helpt je verder.
• Ik kies voor een assistent die weet wat de handicap van mijn kind met zich meebrengt bij mij thuis…Wat kan PASVU bieden?
• Hoe kunnen we als gezin verder met ons kindje met een beperking? Emotioneel, (para)medisch, praktisch, en administratief: de thuisbegeleiders van ’t Spoor denken met je mee.
• Wie kan mijn kind leren fietsen? Wie leert mijn kind thuis een douche nemen ? Wie ondersteunt mij en mijn kind bij het leren eten? Het Mobiel Team neemt dit samen met je op.
Zorg en Informatie