Zorg en informatie

Zorg en informatie

Zorg en informatie vanuit ondersteunende diensten

Het zorglandschap is voortdurend in ontwikkeling. Meer en meer krijgt de gebruiker een actieve en centrale rol in de regie van zijn zorg. Hiervoor is correcte informatie en kennis over de bestaande mogelijkheden en advies op maat cruciaal. Enkel een goed geïnformeerde gebruiker kan de gepaste keuzes maken.

Op de Kangoeroebeurs staan tal van ondersteunende diensten klaar om je de juiste informatie te verschaffen of wegwijs te maken.


Deelnemende standhouders in het thema Zorg en informatie

StandnummerStandhouderAanbodHoofdthemaSubthemaWebsite
Onafhankelijk Leven
Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
website
Zelf beslissen wanneer je gaat slapen, waar je kind woont, of je kan blijven werken. Mensen met een handicap moeten de kans krijgen om hun leven in eigen handen te nemen. Onafhankelijk Leven ondersteunt hen hierbij. We informeren, adviseren en coachen mensen met een handicap zodat ze zelf regie kunnen nemen over hun leven.
Daarnaast organiseren we sensibiliseringsacties en wegen we op het beleid. Zo werken we elke dag aan een wereld waar mensen met en zonder handicap gelijkwaardig samenleven.
Zorg & informatie
vzw TolBo
Kattestraat 5/A001
1840 Londerzeel
website
VZW TolBo wat staat voor Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten, wil de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een (functie) beperking optimaliseren. Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers en de individuele burger. Al deze informatie is terug te vinden op de site www.vzwtolbo.be Zorg & informatie
vzw Kompas
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
website
vzw Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.
We bieden verschillende woonvormen aan in en rond Gent. Daar hechten we veel belang aan individuele begeleiding op maat.
Verder kan je op heel wat werkplekken de handen uit de mouwen steken! Wij ondersteunen je graag om jouw talenten te ontwikkelen.
Wil je met ons mee beleven en genieten? Maak dan zelf je keuze in ons vrijetijdsaanbod!
Zorg & informatieVrije tijd
vzw IKAROS en Epilepsie Liga
Veeweg, 74
9940 Evergem
website
vzw IKAROS is een contactgroep voor ouders van kinderen met epilepsie - mensen met epilepsie, partners en familieleden - geïnteresseerden.
Veeweg 74, 9940 Evergem, 09-258 09 50, ikaros@skynet.be, www.epilepsiegroep-ikaros.be

De Epilepsie Liga is de professionele kant van de hulpverlening rond epilepsie.
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, info@epilepsieliga.be, www.epilepsieliga.be

Epikrant is het driemaandelijks tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie
Zorg & informatie
32, 33TRAINM - Neuro Revalidatiecentrum
Quellinstraat 38
2018 Antwerpen
website
TRAINM is een hoogtechnologisch neuro (post) revalidatiecentrum in Antwerpen voor kinderen en volwassenen met een neurologische beperking zoals cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, beroerte, MS, Parkinson, dwarslaesie en bewustzijnsstoornissen. TRAINM's gepersonaliseerde en intensieve behandelprogramma's maken gebruik van verschillende wetenschappelijke disciplines en innovatieve technologieen zoals robotica, virtual reality, neurogaming en niet-invasieve neuromodulatie.Zorg & informatie
MFC Ten Dries
Poeldendries 32
9850 Deinze
website
Ten Dries bestaat uit een Multi-Functioneel Centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO)
Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapeutische begeleiding, aangepast onderwijs, leefgroepswerking en moderne hulpmiddelen. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.
Zorg & informatieSpel & leren
VZW Sint Lodewijk
Kwatrechtsteenweg 168
9230 Wetteren
website
Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking.
Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs met een warm hart.
Dagelijks zetten we ons in om kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot individuen met een optimale zelfstandigheid. In dialoog werken we het meest zinvolle pakket uit, aangepast aan de cliëntvraag en zijn beperking, rekening houdend met de begeleidings- mogelijkheden binnen Sint-Lodewijk.
Zorg & informatie
Aalternatief vzw
St. Maria Aalterstraat 76, 9880 Aalter
website
Met het ouderinitiatief Aalternatief willen we een warme thuis creëren voor onze jongeren. Het project komt op de site van de oude Academie in het centrum van Aalter en biedt plaats aan een 10-tal jongeren met een fysieke of meervoudige handicap. Aalternatief streeft naar inclusie en wil jongeren hun steentje laten bijdragen via vrijwilligerswerk bij organisaties en bedrijven in de buurt. Met onze interne dagbesteding bemannen we een gloednieuw afhaalpunt voor groente-, soep- en fruitpakketten. Zorg & informatie
Magenta
Leopold Vanderkelenstraat 32
3000 Leuven
website
Magenta heeft een aanbod van workshops en tools die ouders van kinderen en jongeren versterken.
Balans: een reeks van 4 workshops om als ouder een betere zorg werk leven balans te vinden.
Schakelen: 2 workshops met focus op de overgang van je kind naar een volwassen leven.
Toolbox To be or not to be: zelf persoonlijk assistent worden of blijven van je kind?
Diverse infosessies die ouders kunnen ondersteunen met als rode draad een goed leven voor iedereen in het gezin.
Zorg & informatie
KOC Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
website
KOC Sint-Gregorius
heeft een lagere en een secundaire school voor verschillende doelgroepen, waaronder de doelgroep voor kinderen en jongeren met een neuro-motorische handicap. Scholen hebben een samenwerking met expertisenetwerk ENTer4. Leerlingen kunnen ondersteuning krijgen vanuit het MFC. Er kan worden gekozen voor verblijf en dagopvang in leefgroepen. Er is een ruim therapeutisch aanbod en een medische dienst. We bieden ondersteuning bij de zoektocht naar hulpmiddelen en aanpassingen.
Zorg & informatieSpel & leren
22Helpper NV
Lange Gasthuisstraat 29
2000 Antwerpen
website
Je leven is eenvoudig met een helpper in de buurt.
Wij verbinden de helppies, personen die hulp zoeken voor dagdagelijkse taken, met hulpvaardige helppers in de buurt. Een helpper is een vaste vertrouwenspersoon waarop je als helppie regelmatig een beroep kan doen om te gaan winkelen, je naar een afspraak te brengen, even te gaan wandelen en veel meer.
Zorg & informatie
i-mens
Tramstraat 61
9052 Gent
website
i-mens is een nieuwe zorgorganisatie. We zijn er voor iedereen, in elke fase van het leven. We geloven in de kracht van mensen om met de nodige zorg het eigen leven in handen te houden. Daarom brengen we alle zorg aan huis zodat iedereen in zijn eigen, vertrouwde omgeving zo onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen. En ook al zijn we nieuw, we hebben de ervaring van 12 000 medewerkers die al jaren actief zijn in meer dan tien organisaties. Samen omringen zij jou voortaan met de beste zorgen.Zorg & informatie
De Ouders
Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
website
Een kind met een beperking betekent een hele omwenteling voor het gezin. Plots word je geconfronteerd met de harde realiteit en sta je voor heel wat onbekende uitdagingen. De Ouders is een netwerk van ouders voor ouders. Als organisatie verbinden, informeren en ondersteunen we ouders van een kind met een beperking. Met een positieve blik zetten we samen stap voor stap naar een zo normaal en gelukkig mogelijk leven voor ons en onze kinderen.Zorg & informatie
31Dominiek Savio vzw
Koolskampstraat 24
8830 Gits
website
Dominiek Savio ondersteunt 1850 cliënten en hun netwerk in West-Vlaanderen, waaronder baby’s, kinderen en jongeren.
Ouders van baby’s met een andere start, kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel kunnen zowel in hun eigen thuisomgeving als bij ons op de sites passende ondersteuning krijgen. Wij zijn actief op diverse terreinen: kinderopvang, thuisbegeleiding en mobiel team, hulpmiddelenadvies, assistentie, dagopvang, verblijf, therapie … en telkens opnieuw vormt de vraag van de persoon in kwestie het vertrekpunt van ons samen-verhaal.
Zorg & informatieHulpmiddelen & aanpassingen
Spel & leren
Stichting Gwoon Handig
Middelharnisstraat 18
5045 JP Tilburg
website
De oprichters van Stichting Gwoon Handig Maartje Huggers en Edith Raaijmakers zijn beide moeder van een zorgintensief kind. Ze ondervonden zelf hoe moeilijk het was en hoeveel tijd het kost om in de wirwar van informatie en sites hun weg te vinden naar passende producten en diensten voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Daarom zijn zij de website Gwoon Handig gestart waarmee zij op een laagdrempelige manier ouders kunnen ondersteunen in hun zoektochtZorg & informatie
Vereniging voor spina bifida en hydrocephalus vzw
Brusselbaan 237
9320 Erembodegem
website
De missie van de vereniging is de kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida en ook van de incidentie te verminderen door primaire preventie.

Het doel van onze vereniging is:

Maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus
De belangen van individuele leden alsook de gemeenschappelijke belangenverdediging
Initiatieven nemen en diensten verlenen in functie van de noden en behoeften van de leden
Zorg & informatieVrije tijd
34Absoluut vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
website
Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Wij geven informatie en advies over het zorgaanbod, de bestedingsregels van het budget en de verantwoording van het budget. Wij gidsen jou vlot doorheen de opstart van jouw budget. Wij bieden een degelijke ondersteuning op maat. Kortom, wij begeleiden jou bij alle aspecten van je Persoonlijk Budget.Zorg & informatie
Over-Hoop vzw
Nazarethsedorpweg 21, 9770 Kruisem
website
Over-Hoop vzw is een lotgenotenwerking voor families met jonge verkeersslachtoffers. We organiseren activiteiten en waardevolle lotgenotencontacten tussen ouders, kinderen en jongeren die slachtoffer werden van een verkeersongeval. Over-Hoop staat open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maar ook voor zij die uitsluitend fysiek letsel opliepen. Wij richten ons op personen die een ongeval hadden op jonge leeftijd, voor hun 35 jaar. Vrije tijd Zorg & informatie
vzw Oranje
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
website
Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
We vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt en gespecialiseerde zorg waar nodig. Zo kan je bij ons terecht voor wonen, dagbesteding, vrije tijd, toerisme,...
Vrije tijdZorg & informatie
BO Ten Dries
Dennendreef 62
9850 Deinze
website
Ten Dries bestaat uit een Multi-Functioneel Centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO)
Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapeutische begeleiding, aangepast onderwijs, leefgroepswerking en moderne hulpmiddelen. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.
Spel & lerenZorg & informatie
30BiM-werkwijze
Kreekdijk 45, Standdaarbuiten, 4758 TM, Noord Brabant, Nederland
website
De BiM-werkwijze is een lichaamsgerichte methode met muziek. De combinatie van muziek en tegelijkertijd het voelen van de muziek maakt de BiM-werkwijze tot een unieke methode voor kinderen en volwassenen met een beperking. De BiM-werkwijze kun je doelgericht inzetten voor welbevinden, ontwikkeling of groei en specifiek o.a. voor contact, communicatie, alert worden of juist ontspanning. BiM richt zich op het buitengewoon (secundair) onderwijs en op schoolvervangende dagopvang. Spel & lerenZorg & informatie
28Ortho Constructions
Steenweg 716
9470 Denderleeuw
website
Volledig gespecialiseerd in orthopedische hulpmiddelen met een groot hart voor alles wat te maken heeft met kinderen en hun
orthopedische problemen. Wij bieden u de nieuwste, meest comfortabele en effectieve oplossingen voor alles wat met orthopedie of bandagisterie te maken heeft.
Hulpmiddelen & aanpassingenZorg & informatie
OEF!
Biskajersplein
8000 Brugge
website
Opgeleide vrijwilligers van OEF! (een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw) geven ouders van kinderen en jongeren met een beperking een adempauze. Je kan als ouder de zorg thuis even overlaten aan de vrijwilliger. Zij/hij neemt zorgtaken op en begeleidt je kind bij ontspanningsactiviteiten, binnen- of buitenshuis. Ondertussen kan je tijd nemen voor jezelf, voor de andere kinderen of gezinsleden, voor gezinstaken… Oppas en assistentie vanuit OEF! is mogelijk overdag en ’s nachts.Hulpmiddelen & aanpassingenZorg & informatie