Zorg en informatie vanuit ondersteunende diensten

Het zorglandschap is voortdurend in ontwikkeling. Meer en meer krijgt de gebruiker een actieve en centrale rol in de regie van zijn zorg. Hiervoor is correcte informatie en kennis over de bestaande mogelijkheden en advies op maat cruciaal. Enkel een goed geïnformeerde gebruiker kan de gepaste keuzes maken.

Op de Kangoeroebeurs staan tal van ondersteunende diensten klaar om je de juiste informatie te verschaffen of wegwijs te maken.

StandnummercontactgegevensaanbodThema
1, 27 en 31TRAINM
Quellinstraat 38
2000 Antwerpen
website
TRAINM is een innovatief neuro-revalidatiecentrum in Antwerpen. Wij bieden persoonlijke zorg met een focus op je fysieke, mentale en sociale welzijn.

Onze gepersonaliseerde, hoog-intensieve behandelprogramma’s combineren verschillende disciplines, kennis, expertise en technologieën:

✓ Best-in-class artsen en therapeuten
✓ Robotica
✓ Niet-invasieve brein stimulatie technieken
✓ Virtual reality (VR)
✓ Neuro gaming
✓ Brain-computer interface (BCI)
✓ Artificiële intelligentie (AI)

We geloven erg in de synergieën tussen technologieën, menselijke interventies en een stimulerende omgeving.

Onze therapeuten gebruiken gesofisticeerde sensortechnologie om zeer accurate evaluaties uit te voeren waardoor uw behandelprogramma op maat van uw specifieke noden ontwikkeld kan worden.

We behandelen kinderen en volwassenen met een neurologische of orthopedische aandoening of letsel, ongeacht de oorzaak:

Neurologische beperking

✓ Hersenbloeding of infarct
✓ Niet-aangeboren hersenaandoening (NAH)
✓ Hersenverlamming (Cerebrale Parese)
✓ Dwarslaesie
✓ Multiple sclerose (MS)
✓ Parkinson
✓ Spraak-/slik-/taalproblemen
✓ Cognitieve beperkingen
✓ Neuro psychologische beperkingen
✓ Persistente depressies
✓ Pijn

Orthopedische en sport gerelateerde letsels

✓ Amputaties
✓ Musculoskeletale letsels
✓ Post-operatieve orthopedische letsels

Binnen onze behandelingen oefent de patiënt 1,000 bewegingen per sessie, 20x meer dan tijdens een conventionele therapie!
Zorg en Informatie
18Agilitas Home Service en Care
Stationsstraat 120
2800 Mechelen
website
Zorg en Informatie
26Familiezorg Oost-Vlaanderen
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent
website
Familiezorg O-Vl. is een dienst voor gezinszorg. We bieden zorg en ondersteuning bij kraamzorg, palliatieve situaties, bijzondere opvoedingssituaties, bij personen in armoede, personen met een psychische kwetsbaarheid, personen met een handicap, personen met dementie, ouderenzorg en mensen met een chronische of acute zorgnood. Daarnaast beschikken we over een poetsdienst, klusjesdienst en oppas ziek kind.Zorg en Informatie
38Absoluut vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
website
Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Wij geven informatie en advies over het zorgaanbod, de bestedingsregels van het budget en de verantwoording van het budget.Wij gidsen jou vlot doorheen de opstart van jouw budget.Kortom, wij begeleiden jou bij alle aspecten van je Persoonlijk Budget. Absoluut vzw heeft al meer dan 15 jaar deskundigheid opgebouwd rond het werken met een persoonlijk budget. Velen kennen absoluut vzw als een actieve vereniging met een warm hart voor budgethouders. Budgethouders kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Wij gaan in overleg als partners en respecteren hierbij de kennis en inzichten van elke budgethouder. Wij geven ondersteuning op maat wat ook betekent dat we de kosten beperkt houden: wat je zelf kan, doe je meestal ook goed!Zorg en Informatie
39Dominiek Savio
Koolskampstraat 24
8830 Gits
website
Dominiek Savio biedt ondersteuning aan 1600 cliënten in West-Vlaanderen. Meer dan 1000 van hen worden in de thuisomgeving begeleid.
Wij bieden een totaalaanbod voor jou en je kind in je thuisomgeving en geven o.m. antwoord op volgende vragen:
• Wat is het meest geschikte hulpmiddel voor het versterken van de communicatie van mijn kind? Welke aanpassingen zijn nodig in mijn huis? Hoe beïnvloeden de minder zichtbare problemen het dagelijks handelen van mijn kind? Het Centrum Consult helpt je verder.
• Ik kies voor een assistent die weet wat de handicap van mijn kind met zich meebrengt bij mij thuis…Wat kan PASVU bieden?
• Hoe kunnen we als gezin verder met ons kindje met een beperking? Emotioneel, (para)medisch, praktisch, en administratief: de thuisbegeleiders van ’t Spoor denken met je mee.
• Wie kan mijn kind leren fietsen? Wie leert mijn kind thuis een douche nemen ? Wie ondersteunt mij en mijn kind bij het leren eten? Het Mobiel Team neemt dit samen met je op.
Zorg en Informatie
54vzw TolBo
Kattestraat 5A/001
1840 Londerzeel
website
VZW TolBo staat voor Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten.
De vzw wil de aandacht vestigen op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking.
Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers enerzijds en de individuele burger anderzijds.
Vandaar dat VZW TolBo de Belgische vertegenwoordiger is van het Europese project Sports for All (ST4ALL). Dit project geeft een nieuwe kijk op 'inclusief sporten'.
Zorg en Informatie
55vzw De Wombat
Krekelenberg 28
1500 Halle
website
VZW De Wombat zet zich in om de leefwereld te verbeteren van
kinderen tussen 0 en 18 jaar. Kinderen met een ernstige ziekte of
een handicap. Dit doen we door een slaapkamer of een
privé-speeltuin te bouwen bij de doelgroep thuis. Alles in thema
en volledig naar wens van ouders en kind, met oog voor
duurzaamheid.
Zorg en Informatie
57Magentaproject
Leopold Vanderkelenstraat 32
3000 Leuven
website

Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een beperking tussen 0 en 14 jaar.
De workshops worden altijd gegeven door een ervaringsdeskundige ouder die de zoektocht naar een goed evenwicht tussen zorgen, werken en tijd voor jezelf en fijne momenten met het gezin.
We werken rond time management, zorg delen met anderen en communicatie met professionelen.
In de deelname prijs is een levenslang abonnement op 'de roze kaart' inbegrepen: een overzicht van interessante diensten en websites.
Zorg en Informatie
58Vereniging voor spina bifida en hydrocephalus vzw
Brusselbaan 237
9320 Erembodegem
website
De missie van de vereniging is de kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida en ook van de incidentie te verminderen door primaire preventie.
Het doel van onze vereniging is:
- Maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus
- De belangen van individuele leden alsook de gemeenschappelijke belangenverdediging
- Initiatieven nemen en diensten verlenen in functie van de noden en behoeften van de leden
Zorg en Informatie
Vrije tijd
59Steunpunt Kinderepilepsie vzw
Kraaienbroekstraat 6A
1700 Dilbeek
website
In België worden naar schatting 4600 kinderen getroffen door een vorm van epilepsie die niet onder controle is met medicatie. Het Steunpunt Kinderepilepsie wil er zijn voor deze kinderen, en hun naaste omgeving. Omdat we weten dat het langdurig dragen van epilepsiezorg best wat ondersteuning kan gebruiken.

- lotgenotencontact helpt in het langdurig dragen van de zorg voor je kind met medicatieresistente epilepsie. Wij - zelf ouders van een getroffen kind - zijn telefonisch en via mail beschikbaar voor een luisterend oor, het uitwisselen van ervaringen en/of tips... We organiseren diverse ontmoetingsmomenten zoals workshops, lezingen en informatienamiddagen, gezinsdagen...

- Het Steunpunt Kinderepilepsie werkt aan projecten die de integratie van kinderen met medicatieresistente epilepsie en hun omgeving in de maatschappij vergroot. We bouwen o.m. aan een kinderoppasdienst en we organiseren activiteiten voor de broers en zussen ('brussen) van onze kinderen

- We maken je wegwijs in de administratieve aspecten van zorgland. We stellen heel wat nuttige informatie ter beschikking via onze website, facebookpagina en nieuwsbrief. Op praktisch vlak ondersteunen we je o.m. door het in bruikleen geven van aanvalsdetectieapparatuur.

- Steunpunt Kinderepilepsie brengt de impact van medicatieresistente kinderepilepsie op het gezin onder de aandacht. Meer bekendheid leidt tot een groter begrip waardoor ook de zorg voor getroffen gezinnen beter wordt.
Zorg en Informatie
60vzw IKAROS en Epilepsie Liga
Veeweg 34
9940 Evergem
website
vzw IKAROS is een contactgroep (patiëntenvereniging) voor
• ouders van kinderen met epilepsie
• mensen met epilepsie, partners en familieleden
• geïnteresseerden

We willen
• epilepsie beter gekend en sociaal meer aanvaard maken,
• correcte informatie verstrekken,
• uw en onze ervaringen delen,
• een steun zijn voor mekaar,
• uw belangen en die van de andere mensen, die met epilepsie geconfronteerd zijn, verdedigen

vzw IKAROS nodigt iedereen uit tot meer openheid rond de aandoening ‘epilepsie’!
vzw IKAROS is een erkende vrijwilligersorganisatie.
contactgegevens secretariaat: Veeweg 74, 9940 Evergem, 09-258 09 50, ikaros@skynet.be, www.epilepsiegroep-ikaros.be

vzw IKAROS werkt nauw samen met de Epilepsie Liga en de andere Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE).

De Epilepsie Liga is de professionele kant van de hulpverlening rond epilepsie.

De Epilepsie Liga richt zich tot mensen met epilepsie, professionelen en het brede publiek.

Doelstellingen en werking:
• het bevorderen van het welzijn van de mensen met epilepsie
• het verspreiden van informatie
• de bewustmaking en sensibilisering rond epilepsie
• het ondersteunen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende aspecten van epilepsie

contactgegevens secretariaat: Epilepsie Liga, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
info@epilepsieliga.be, www.epilepsieliga.be

Epikrant is het driemaandelijks tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE).
Zorg en Informatie
61Aalternatief vzw
Sint-Maria-Aalterstraat 76
9880 Aalter
website
We zijn een vrijwilligers vereniging : Assenede voor iedereen ( zie website )
We komen sedert 10 jaar op voor mobiliteit en toegankelijkheid .
Graag willen we op de beurs onze vereniging verder bekent maken en op zoek gaan naar dergelijke projecten of instanties die hier aan willen meewerken .Dan nodigen we jullie graag uit op onze stand om hierover verder te praten.
vriendelijke groeten , Gerrit Willems
www.assenedevooriedereen.be
Zorg en Informatie
66Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajersplein 3
8000 Brugge
website
• OEF! / Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajersplein 3
8000 Brugge
België
www.familiezorg-wvl.be
Stand: 66
Opgeleide vrijwilligers van OEF! (een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon) geven ouders van kinderen en jon¬geren met een beperking een adempauze. Je kan als ouder de zorg thuis even overlaten aan de vrijwilliger. Zij/hij neemt zorgtaken op en begeleidt je kind bij ontspanningsactiviteiten, binnen- of buitenshuis. Ondertussen kan je tijd nemen voor jezelf, voor de andere kinderen of gezinsleden, voor gezinstaken… Oppas en assistentie vanuit OEF! is mogelijk overdag en ’s nachts, in de week en in het weekend.
Naast vrijwillige oppas en assistentie biedt Familie¬zorg West-Vlaanderen vzw/Thuiszorg De Zon ook gezinszorg met professionele verzor¬genden. De verzorgende kan de zorg overnemen of ondersteunen in het huishouden, de persoonlijke verzorging en de activiteiten van je dagelijkse (gezins)leven.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon is actief in heel West-Vlaanderen en in een gedeelte van Oost-Vlaanderen.
Zorg en Informatie
67Helpper
Strijdhoflaan 6 B3
2600 Berchem
website
Als goedgekeurde organisatie door het VAPH, verbinden wij helppies die assistentie zoeken voor ADL-taken (Activiteiten Dagelijks Leven), met hulpvaardig en betrouwbare helpper-assistenten in de buurt die hierdoor een centje kunnen bijverdienen.Zorg en Informatie
76vzw Kompas
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
website
Bij Kompas is het wijs wonen en werken, leutig leren en leven.

We ondersteunen jouw talenten. We zien wat je kan en niet enkel jouw beperking.
We bieden zorgcoaching op jouw maat en tempo. Via basic aanbod tot allround begeleiding.
Zorg en Informatie, Vrije Tijd
78bBlijdorp
Blijdorpstraat 3
9255 Dendermonde
website
De afgelopen vijftig jaar heeft Blijdorp in de regio Buggenhout-Dendermonde een net van voorzieningen uitgebouwd voor mensen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische en emotionele beperking. Ons aanbod omvat onder meer scholen voor buitengewoon onderwijs, dagopvang, verblijf en individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen.

'Bijzonder in zorg' is bij Blijdorp geen loze slogan: alles vertrekt vanuit onze gedragen aanpak en kijk op onze doelgroep.
Vanuit deze visie en vanuit onze ervaringen brengen wij een boek "Bewust basaal - De Gouden Gids van de basale stimulatie" uit. Het boek zoomt kort in op de theorie van basale stimulatie, maar bevat vooral veel tips & tricks en handige praktijkfiches die je stap voor stap kan volgen bij het uitvoeren van activiteiten. Het boek is geïllustreerd met veel mooie foto’s en verhalen van de Blijdorp-aanpak waarin onze mensen centraal staan.
Zorg en Informatie
79vzw Op Maat
Spinnerijstraat 107
8500 Kortrijk
website
Zorg en Informatie
81vzw Oranje
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
website
Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.
Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Zo kan je bij ons terecht voor wonen, dagbesteding, vrije tijd, toerisme,...
Zorg en Informatie
Vrije Tijd
84bGwoonhandig
Middelharnisstraat 18
5045 JP Tilburg NL
website
Ben je het ook zo beu om eindeloos te googlen naar specifieke producten voor je zorgintensieve kind? Gwoon handig zorgt ervoor dat online zoeken naar producten en diensten, ontspannen online shoppen wordt! Bezoek onze virtuele winkelstraat op www.Gwoonhandig.com. Voor gewone gezinnen met speciale behoeftes.Zorg en Informatie
92Fiola vzw
Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
website
Fiola vzw biedt ambulante ondersteuning in Oost-Vlaanderen aan personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. De ondersteuning bestaat uit:
- Mobiele en ambulante ondersteuning (individueel of in groep)
- Ondersteuning in de kinderopvang, kleuterschool en eerste leerjaar
- Persoonlijke assistentie
- Groepswerking
- Outreach
Fiola vzw: krachtig samen!
Zorg en informatie