Zorg en informatie

Zorg en informatie

Zorg en informatie vanuit ondersteunende diensten

Het zorglandschap is voortdurend in ontwikkeling. Meer en meer krijgt de gebruiker een actieve en centrale rol in de regie van zijn zorg. Hiervoor is correcte informatie en kennis over de bestaande mogelijkheden en advies op maat cruciaal. Enkel een goed geïnformeerde gebruiker kan de gepaste keuzes maken.

Op de Kangoeroebeurs staan tal van ondersteunende diensten klaar om je de juiste informatie te verschaffen of wegwijs te maken.

StandnummercontactgegevensaanbodThema
1, 27 en 31TRAINM
Quellinstraat 38
2000 Antwerpen
website
TRAINM is een innovatief neuro-revalidatiecentrum in Antwerpen. Wij bieden persoonlijke zorg met een focus op je fysieke, mentale en sociale welzijn.

Onze gepersonaliseerde, hoog-intensieve behandelprogramma’s combineren verschillende disciplines, kennis, expertise en technologieën:

✓ Best-in-class artsen en therapeuten
✓ Robotica
✓ Niet-invasieve brein stimulatie technieken
✓ Virtual reality (VR)
✓ Neuro gaming
✓ Brain-computer interface (BCI)
✓ Artificiële intelligentie (AI)

We geloven erg in de synergieën tussen technologieën, menselijke interventies en een stimulerende omgeving.

Onze therapeuten gebruiken gesofisticeerde sensortechnologie om zeer accurate evaluaties uit te voeren waardoor uw behandelprogramma op maat van uw specifieke noden ontwikkeld kan worden.

We behandelen kinderen en volwassenen met een neurologische of orthopedische aandoening of letsel, ongeacht de oorzaak:

Neurologische beperking

✓ Hersenbloeding of infarct
✓ Niet-aangeboren hersenaandoening (NAH)
✓ Hersenverlamming (Cerebrale Parese)
✓ Dwarslaesie
✓ Multiple sclerose (MS)
✓ Parkinson
✓ Spraak-/slik-/taalproblemen
✓ Cognitieve beperkingen
✓ Neuro psychologische beperkingen
✓ Persistente depressies
✓ Pijn

Orthopedische en sport gerelateerde letsels

✓ Amputaties
✓ Musculoskeletale letsels
✓ Post-operatieve orthopedische letsels

Binnen onze behandelingen oefent de patiënt 1,000 bewegingen per sessie, 20x meer dan tijdens een conventionele therapie!
Zorg en Informatie
18Agilitas Home Service en Care
Stationsstraat 120
2800 Mechelen
website
Zorg en Informatie
26Familiezorg Oost-Vlaanderen
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent
website
Familiezorg O-Vl. is een dienst voor gezinszorg. We bieden zorg en ondersteuning bij kraamzorg, palliatieve situaties, bijzondere opvoedingssituaties, bij personen in armoede, personen met een psychische kwetsbaarheid, personen met een handicap, personen met dementie, ouderenzorg en mensen met een chronische of acute zorgnood. Daarnaast beschikken we over een poetsdienst, klusjesdienst en oppas ziek kind.Zorg en Informatie
38Absoluut vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
website
Absoluut vzw zorgt als bijstandsorganisatie voor ondersteuning van personen met een handicap in verband met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB). Wij geven informatie en advies over het zorgaanbod, de bestedingsregels van het budget en de verantwoording van het budget.Wij gidsen jou vlot doorheen de opstart van jouw budget.Kortom, wij begeleiden jou bij alle aspecten van je Persoonlijk Budget. Absoluut vzw heeft al meer dan 15 jaar deskundigheid opgebouwd rond het werken met een persoonlijk budget. Velen kennen absoluut vzw als een actieve vereniging met een warm hart voor budgethouders. Budgethouders kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Wij gaan in overleg als partners en respecteren hierbij de kennis en inzichten van elke budgethouder. Wij geven ondersteuning op maat wat ook betekent dat we de kosten beperkt houden: wat je zelf kan, doe je meestal ook goed!Zorg en Informatie
39Dominiek Savio
Koolskampstraat 24
8830 Gits
website
Dominiek Savio biedt ondersteuning aan 1600 cliënten in West-Vlaanderen. Meer dan 1000 van hen worden in de thuisomgeving begeleid.
Wij bieden een totaalaanbod voor jou en je kind in je thuisomgeving en geven o.m. antwoord op volgende vragen:
• Wat is het meest geschikte hulpmiddel voor het versterken van de communicatie van mijn kind? Welke aanpassingen zijn nodig in mijn huis? Hoe beïnvloeden de minder zichtbare problemen het dagelijks handelen van mijn kind? Het Centrum Consult helpt je verder.
• Ik kies voor een assistent die weet wat de handicap van mijn kind met zich meebrengt bij mij thuis…Wat kan PASVU bieden?
• Hoe kunnen we als gezin verder met ons kindje met een beperking? Emotioneel, (para)medisch, praktisch, en administratief: de thuisbegeleiders van ’t Spoor denken met je mee.
• Wie kan mijn kind leren fietsen? Wie leert mijn kind thuis een douche nemen ? Wie ondersteunt mij en mijn kind bij het leren eten? Het Mobiel Team neemt dit samen met je op.
Zorg en Informatie
54vzw TolBo
Kattestraat 5A/001
1840 Londerzeel
website
VZW TolBo staat voor Toegankelijkheid lokale Besturen en Overheidsdiensten.
De vzw wil de aandacht vestigen op nog niet ingevulde of minder gekende noden van mensen met een beperking.
Om dit doel te bereiken wil de vzw, door middel van sensibiliseren en informeren, fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers enerzijds en de individuele burger anderzijds.
Vandaar dat VZW TolBo de Belgische vertegenwoordiger is van het Europese project Sports for All (ST4ALL). Dit project geeft een nieuwe kijk op 'inclusief sporten'.
Zorg en Informatie
55vzw De Wombat
Krekelenberg 28
1500 Halle
website
VZW De Wombat zet zich in om de leefwereld te verbeteren van
kinderen tussen 0 en 18 jaar. Kinderen met een ernstige ziekte of
een handicap. Dit doen we door een slaapkamer of een
privé-speeltuin te bouwen bij de doelgroep thuis. Alles in thema
en volledig naar wens van ouders en kind, met oog voor
duurzaamheid.
Zorg en Informatie
56Assenede voor iedereen
Oosthoek 126
9968 Bassevelde
website
We zijn een vrijwilligers vereniging : Assenede voor iedereen ( zie website )
We komen sedert 10 jaar op voor mobiliteit en toegankelijkheid .
Graag willen we op de beurs onze vereniging verder bekent maken en op zoek gaan naar dergelijke projecten of instanties die hier aan willen meewerken .Dan nodigen we jullie graag uit op onze stand om hierover verder te praten.
vriendelijke groeten , Gerrit Willems
www.assenedevooriedereen.be
Zorg en Informatie
57Magentaproject
Leopold Vanderkelenstraat 32
3000 Leuven
website

Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een beperking tussen 0 en 14 jaar.
De workshops worden altijd gegeven door een ervaringsdeskundige ouder die de zoektocht naar een goed evenwicht tussen zorgen, werken en tijd voor jezelf en fijne momenten met het gezin.
We werken rond time management, zorg delen met anderen en communicatie met professionelen.
In de deelname prijs is een levenslang abonnement op 'de roze kaart' inbegrepen: een overzicht van interessante diensten en websites.
Zorg en Informatie
58Vereniging voor spina bifida en hydrocephalus vzw
Brusselbaan 237
9320 Erembodegem
website
De missie van de vereniging is de kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met spina bifida en ook van de incidentie te verminderen door primaire preventie.
Het doel van onze vereniging is:
- Maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elk individu met spina bifida en/of hydrocephalus
- De belangen van individuele leden alsook de gemeenschappelijke belangenverdediging
- Initiatieven nemen en diensten verlenen in functie van de noden en behoeften van de leden
Zorg en Informatie
Vrije tijd
59Steunpunt Kinderepilepsie vzw
Kraaienbroekstraat 6A
1700 Dilbeek
website
In België worden naar schatting 4600 kinderen getroffen door een vorm van epilepsie die niet onder controle is met medicatie. Het Steunpunt Kinderepilepsie wil er zijn voor deze kinderen, en hun naaste omgeving. Omdat we weten dat het langdurig dragen van epilepsiezorg best wat ondersteuning kan gebruiken.

- lotgenotencontact helpt in het langdurig dragen van de zorg voor je kind met medicatieresistente epilepsie. Wij - zelf ouders van een getroffen kind - zijn telefonisch en via mail beschikbaar voor een luisterend oor, het uitwisselen van ervaringen en/of tips... We organiseren diverse ontmoetingsmomenten zoals workshops, lezingen en informatienamiddagen, gezinsdagen...

- Het Steunpunt Kinderepilepsie werkt aan projecten die de integratie van kinderen met medicatieresistente epilepsie en hun omgeving in de maatschappij vergroot. We bouwen o.m. aan een kinderoppasdienst en we organiseren activiteiten voor de broers en zussen ('brussen) van onze kinderen

- We maken je wegwijs in de administratieve aspecten van zorgland. We stellen heel wat nuttige informatie ter beschikking via onze website, facebookpagina en nieuwsbrief. Op praktisch vlak ondersteunen we je o.m. door het in bruikleen geven van aanvalsdetectieapparatuur.

- Steunpunt Kinderepilepsie brengt de impact van medicatieresistente kinderepilepsie op het gezin onder de aandacht. Meer bekendheid leidt tot een groter begrip waardoor ook de zorg voor getroffen gezinnen beter wordt.
Zorg en Informatie
60vzw IKAROS en Epilepsie Liga
Veeweg 34
9940 Evergem
website
vzw IKAROS is een contactgroep (patiëntenvereniging) voor
• ouders van kinderen met epilepsie
• mensen met epilepsie, partners en familieleden
• geïnteresseerden

We willen
• epilepsie beter gekend en sociaal meer aanvaard maken,
• correcte informatie verstrekken,
• uw en onze ervaringen delen,
• een steun zijn voor mekaar,
• uw belangen en die van de andere mensen, die met epilepsie geconfronteerd zijn, verdedigen

vzw IKAROS nodigt iedereen uit tot meer openheid rond de aandoening ‘epilepsie’!
vzw IKAROS is een erkende vrijwilligersorganisatie.
contactgegevens secretariaat: Veeweg 74, 9940 Evergem, 09-258 09 50, ikaros@skynet.be, www.epilepsiegroep-ikaros.be

vzw IKAROS werkt nauw samen met de Epilepsie Liga en de andere Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE).

De Epilepsie Liga is de professionele kant van de hulpverlening rond epilepsie.

De Epilepsie Liga richt zich tot mensen met epilepsie, professionelen en het brede publiek.

Doelstellingen en werking:
• het bevorderen van het welzijn van de mensen met epilepsie
• het verspreiden van informatie
• de bewustmaking en sensibilisering rond epilepsie
• het ondersteunen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende aspecten van epilepsie

contactgegevens secretariaat: Epilepsie Liga, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent
info@epilepsieliga.be, www.epilepsieliga.be

Epikrant is het driemaandelijks tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE).
Zorg en Informatie
61Aalternatief vzw
Sint-Maria-Aalterstraat 76
9880 Aalter
website
We zijn een vrijwilligers vereniging : Assenede voor iedereen ( zie website )
We komen sedert 10 jaar op voor mobiliteit en toegankelijkheid .
Graag willen we op de beurs onze vereniging verder bekent maken en op zoek gaan naar dergelijke projecten of instanties die hier aan willen meewerken .Dan nodigen we jullie graag uit op onze stand om hierover verder te praten.
vriendelijke groeten , Gerrit Willems
www.assenedevooriedereen.be
Zorg en Informatie
64KOC Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
website
Het koninklijk orthopedagogisch centrum Sint-Gregorius.

In Sint-Gregorius wordt zorg en onderwijs geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum bestaat uit drie entiteiten:
• een lagere school voor buitengewoon onderwijs
• een secundaire school met opleidingsvorm 1, 2, 3 en 4 en ondersteuningsnetwerk diverGENT
• een multifunctioneel centrum (MFC).

Voor wie?
• jongeren met een ernstige spraak-, taal-, en/of gehoorstoornis
• kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
• kinderen en jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis
• kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking

Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende entiteiten kan een puzzel gelegd worden op maat van elke cliënt. Aan de basis ligt de dialoog: met de cliënt, de mensen die hem omringen, de specialisten van het centrum en de leerkrachten van de school. Enkel zo kunnen we een plek zijn waar elk kind en elke jongere zich veilig voelt en de ondersteuning en opleiding krijgt die bij hem past.
Zorg en Informatie
65acp-referentiecentrum UZ Gent
website
Kinderen en volwassenen met een diagnose van hersenverlamming/cerebraal parese (cerebral palsy), kunnen onafhankelijk van de uitgebreidheid van hun pathologie beroep doen op het CP-Referentiecentrum van het UZ Gent voor gespecialiseerde medische en paramedische hulpverlening.

Omdat deze aandoening vaak een weerslag heeft op vele verschillende facetten van het menselijk functioneren, kunnen patiënten in het centrum terecht met diverse hulpvragen.

Op de Kangoeroebeurs zijn we aanwezig met 2 ergotherapeuten en ondersteunen we u graag vanuit onze expertise in het CP-referentiecentrum van het UZ Gent.
Zorg en Informatie
65bWZC Maria Rustoord Ingelmunster
Weststraat 53
8770 Ingelmunster
website
Woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster zocht de voorbije jaren naar ‘soft fingerfood’ (lettelijk vertaald: zachte vingerhapjes) voor haar bewoners, bij wie kauwen moeilijk is. Veel zorgvragers kunnen – door motorische of cognitieve problemen – het bestek niet meer hanteren, waardoor zij steeds aangewezen zijn op hulp van anderen. Met deze aangepaste maaltijden kunnen zij opnieuw zelfstandig eten. Ze eten terug meer en ervaren opnieuw plezier aan de maaltijd.Zorg en Informatie
Hulpmiddelen en Aanpassingen
66Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajersplein 3
8000 Brugge
website
• OEF! / Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajersplein 3
8000 Brugge
België
www.familiezorg-wvl.be
Stand: 66
Opgeleide vrijwilligers van OEF! (een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon) geven ouders van kinderen en jon¬geren met een beperking een adempauze. Je kan als ouder de zorg thuis even overlaten aan de vrijwilliger. Zij/hij neemt zorgtaken op en begeleidt je kind bij ontspanningsactiviteiten, binnen- of buitenshuis. Ondertussen kan je tijd nemen voor jezelf, voor de andere kinderen of gezinsleden, voor gezinstaken… Oppas en assistentie vanuit OEF! is mogelijk overdag en ’s nachts, in de week en in het weekend.
Naast vrijwillige oppas en assistentie biedt Familie¬zorg West-Vlaanderen vzw/Thuiszorg De Zon ook gezinszorg met professionele verzor¬genden. De verzorgende kan de zorg overnemen of ondersteunen in het huishouden, de persoonlijke verzorging en de activiteiten van je dagelijkse (gezins)leven.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Thuiszorg De Zon is actief in heel West-Vlaanderen en in een gedeelte van Oost-Vlaanderen.
Zorg en Informatie
67Helpper
Strijdhoflaan 6 B3
2600 Berchem
website
Als goedgekeurde organisatie door het VAPH, verbinden wij helppies die assistentie zoeken voor ADL-taken (Activiteiten Dagelijks Leven), met hulpvaardig en betrouwbare helpper-assistenten in de buurt die hierdoor een centje kunnen bijverdienen.Zorg en Informatie
69MFC Ten Dries
Poelendries 32
9850 Deinze
website

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapeutische begeleiding, aangepast onderwijs, leefgroepswerking en moderne hulpmiddelen. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.

Ten Dries bestaat uit een Multi-Functioneel Centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO).

Ook voor wie niet naar school gaat in Ten Dries is er een ruim aanbod van advies, training en begeleiding (ondersteuning in het gewone onderwijs, mobiele en ambulante begeleiding). Dit aanbod geldt zowel voor kinderen en adolescenten met een beperking of een vermoeden van een beperking, als voor de mensen om hen heen: ouders en familie, vrijwilligers en professionelen.
Zorg en Informatie
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Spel en Leren
Vrije Tijd
70BO Ten Dries
Dennendreef 62
9850 Deinze
website

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapeutische begeleiding, aangepast onderwijs, leefgroepswerking en moderne hulpmiddelen. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.

Ten Dries bestaat uit een Multi-Functioneel Centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO).

Ook voor wie niet naar school gaat in Ten Dries is er een ruim aanbod van advies, training en begeleiding (ondersteuning in het gewone onderwijs, mobiele en ambulante begeleiding). Dit aanbod geldt zowel voor kinderen en adolescenten met een beperking of een vermoeden van een beperking, als voor de mensen om hen heen: ouders en familie, vrijwilligers en professionelen.
Zorg en Informatie
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Spel en Leren
Vrije Tijd
71KVG Vorming
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
website
KVG is een vereniging van en voor personen en kinderen met een #handicap #beperking en hun omgeving.
Zij ondersteunt activiteiten zoals een inclusieve speelpleinwerking, daguitstappen, afdelingen, clubs, vakanties en weekends,…
Bij KVG kan je ook terecht voor praktische hulp, zoals de zoektocht naar een vrijetijdsbesteding of buddy, alsook rechtsondersteuning.
Tot slot wil KVG de belangen verdedigen van mensen met een handicap in het beleid.
vorming@kvg.be
Zorg en Informatie, Vrije Tijd
73Modem - Thomas More Kempen vzw
Kleinhoefstraat 4
2240 Geel
website
Modem wil mensen met een beperking versterken met hulpmiddelen die geschreven, verbale en digitale communicatie gemakkelijker maken.
De expertise in ondersteunende (communicatie-)technologie van verschillende organisaties wordt samengebracht in één onafhankelijk expertnetwerk.
De experten van Modem hebben jarenlange praktijkervaring en grondige kennis van hoog- en laagtechnologische hulpmiddelen.
Samen met jou zoeken ze naar een oplossing op maat indien je het moeilijk hebt met schrijven, spreken of bedienen.
Ook organiseert Modem vorming over de bestaande mogelijkheden en specifieke hulpmiddelen voor professionele begeleiders en biedt gespecialiseerde bijscholing en intervisie voor experten aan.
Zorg en Informatie
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Spel en Leren
Vrije Tijd
75Ergotherapie Vlaanderen
Brugsesteenweg 131
9900 Eeklo
website
ERGOTHERAPIE VLAANDEREN EN
DE ZELFSTANDIGE ERGOTHERAPEUTEN

Als zelfstandige ergotherapeut bespreken we samen met ouders, kind en eventueel (gon)-leerkracht welke activiteiten, handelingen of vaardigheden moeilijk zijn. De activiteiten worden met behulp van vragenlijsten, gesprekken, observaties en eventuele tests in kaart gebracht.

Hierna wordt bekeken welke doelstellingen we zullen aanpakken. Dit kan samen met de ergotherapeut zijn, maar de mogelijkheid bestaat ook om door te verwijzen naar andere deskundigen.

Wanneer de therapiestart, worden doelen opgesteld. Door middel van behandeling of training wordt vervolgens gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden. Dit kan vorm krijgen door bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur en/of door verbetering van de (rand)voorwaarde.

Naast de behandeling en training worden ook adviezen gegeven aan het kind, de ouders en eventueel de (gon) leerkracht (na toestemming van ouders). Deze kunnen nuttig zijn voor de verbetering van bepaalde vaardigheden en daarmee vaak ook de zelfstandigheid van het kind. Soms volstaat het geven van deze adviezen en is verdere behandeling overbodig.

Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang zichtbaar is. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of meer ergotherapie eventueel raadzaam is en op welke wijze het traject wordt voortgezet. De bevindingen en eventuele aanbevelingen worden tevens kort gerapporteerd naar de ouders, verwijzende (gon)leerkracht, huisarts of specialist.

Je kan zelfstandige ergotherapeuten vinden via
• de website van de Ergotherapie Vlaanderen vzw, via volgende link: http://www.ergotherapie.be/NL/zoek-ergotherapeut
• https://www.ergopraktijk.be/
Zorg en Informatie
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Spel en Leren
Vrije Tijd
76vzw Kompas
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
website
Bij Kompas is het wijs wonen en werken, leutig leren en leven.

We ondersteunen jouw talenten. We zien wat je kan en niet enkel jouw beperking.
We bieden zorgcoaching op jouw maat en tempo. Via basic aanbod tot allround begeleiding.
Zorg en Informatie, Vrije Tijd
78aGoBabyGo Belgium by VIVES
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
website
Go Baby Go Belgium by VIVES maakt onderdeel uit van de open-source-movement Go Baby Go opgericht door Prof. Cole Galloway aan de University of Delaware. Via een samenwerkingsakkoord met de University of Central Florida (VS) kwam een delegatie van VIVES eind 2016 in contact met dit project.
De hoofddoelstelling is eenvoudig: kinderen die om welke reden dan ook beperkt zijn in hun mobiliteit terug mobiel maken en op die manier ook hun sociale interacties verbeteren. Dit door middel van een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch (6V) wagentje. Het personaliseren bestaat er meestal in dat het gaspedaal vervangen wordt door een grote drukknop, waar nodig wordt ook een extra frame geplaatst ter ondersteuning van de zithouding en voor de veiligheid wordt ook een harnas voorzien. Verder wordt het autootje ook in de mate van het mogelijke voorzien van de naam en de lievelingsfiguren en –geluiden van het kind.
Zorg en Informatie
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Spel en Leren
Vrije Tijd
78bBlijdorp
Blijdorpstraat 3
9255 Dendermonde
website
De afgelopen vijftig jaar heeft Blijdorp in de regio Buggenhout-Dendermonde een net van voorzieningen uitgebouwd voor mensen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische en emotionele beperking. Ons aanbod omvat onder meer scholen voor buitengewoon onderwijs, dagopvang, verblijf en individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen.

'Bijzonder in zorg' is bij Blijdorp geen loze slogan: alles vertrekt vanuit onze gedragen aanpak en kijk op onze doelgroep.
Vanuit deze visie en vanuit onze ervaringen brengen wij een boek "Bewust basaal - De Gouden Gids van de basale stimulatie" uit. Het boek zoomt kort in op de theorie van basale stimulatie, maar bevat vooral veel tips & tricks en handige praktijkfiches die je stap voor stap kan volgen bij het uitvoeren van activiteiten. Het boek is geïllustreerd met veel mooie foto’s en verhalen van de Blijdorp-aanpak waarin onze mensen centraal staan.
Zorg en Informatie
79vzw Op Maat
Spinnerijstraat 107
8500 Kortrijk
website
Zorg en Informatie
81vzw Oranje
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
website
Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.
Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Zo kan je bij ons terecht voor wonen, dagbesteding, vrije tijd, toerisme,...
Zorg en Informatie
Vrije Tijd
84bGwoonhandig
Middelharnisstraat 18
5045 JP Tilburg NL
website
Ben je het ook zo beu om eindeloos te googlen naar specifieke producten voor je zorgintensieve kind? Gwoon handig zorgt ervoor dat online zoeken naar producten en diensten, ontspannen online shoppen wordt! Bezoek onze virtuele winkelstraat op www.Gwoonhandig.com. Voor gewone gezinnen met speciale behoeftes.Zorg en Informatie
92Fiola vzw
Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
website
Fiola vzw biedt ambulante ondersteuning in Oost-Vlaanderen aan personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. De ondersteuning bestaat uit:
- Mobiele en ambulante ondersteuning (individueel of in groep)
- Ondersteuning in de kinderopvang, kleuterschool en eerste leerjaar
- Persoonlijke assistentie
- Groepswerking
- Outreach
Fiola vzw: krachtig samen!
Zorg en informatie
93De Ouders
Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
website
Met onze vzw De Ouders verbinden en informeren we al meer dan 1500 gezinnen van kinderen met een beperking in Vlaanderen.
Een kind met een beperking betekent een hele omwenteling voor het gezin. Een droom die aan diggelen spat. Plots word je geconfronteerd met de harde realiteit en stap je zonder dat je het wil het onbekende in. Een wereld vaak van gegoochel met medische termen, van allerhande behandelingen, van een karrenvracht aan hulpmiddelen, van een strak tijdschema, van een ander gezinsleven met vaak een gebrek aan privacy.
Vanaf nu sta je er niet meer alleen voor. Een team van ouders bundelde de krachten en helpt je op weg. Omdat we, ondanks het verschil tussen beperkingen, weten dat ouders dezelfde vragen en moeilijkheden hebben.
We vormen een netwerk van ouders voor ouders. Naast de info en praktische tips op www.deouders.be, krijg je toegang tot onze gesloten facebookgroep waar je in vertrouwen raad kan vragen en ervaringen kan uitwisselen. In de groep kan je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht. Je krijgt er antwoord op al je vragen en bezorgdheden. En komt er in contact met meer dan 1500 andere gezinnen.
Surf naar www.deouders.be, word lid van de gesloten groep en ga onmiddellijk aan de slag.
Zorg en Informatie
96Boekenstand
Standaard Boekhandel Deinze
Tolpoortstraat 46 bus 1
9800 DEINZE
website
De standaard boekhandel Deinze zocht voor u, in samenwerking met de organisatie van de Kangoeroebeurs, een mooi aanbod aan informatieve boeken, doeboeken, prentenboeken en voorleesboeken uit.Zorg en Informatie
Spel en Leren