vzw Oranje

Oranje bouwt samen aan een open en toegankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking of een andere ondersteuningsnood. Om een antwoord te geven op vragen en noden investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt en bieden we gespecialiseerde zorg waar nodig. Voor kinderen en jongeren hebben we een uitgebreid aanbod op vlak van vrije tijd.

Contactgegevens

Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
website