Vlaamse vereniging voor autisme

Vlaamse vereniging voor autisme

VVA: Missie & Visie Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving…

Lees meer