Spel en leren

Spel en leren

Spel en leren

Kinderen leren spelenderwijs. Ontdek de variatie aan aangepast speelgoed en didactisch materiaal om je kind op een leuke en gerichte manier te stimuleren in zijn ontwikkeling.
Er bestaan ook computerprogramma’s en aanpassingen die jouw kind helpen en stimuleren.

Deskundig advies inwinnen is hierbij zeer belangrijk.

StandnummercontactgegevensaanbodThema
3 en 4Barry Emons Belgium Bvba
Schuttershof 19
9255 Buggenhout
website
Barry Emons is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed scala aan producten voor de zorgsector in de breedste zin van het woord. Naast snoezelruimtes en time-out ruimtes omvat ons assortiment onder andere bedden, aangepast spelmateriaal, fietsen, zacht meubilair en muziekinstrumenten.Spel en Leren
8Alexis leerhulpmiddelen
Ovenbouwershoek 6
7328JH Apeldoorn
Nederland
website
Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
68Muisje Sensitief
Mient 30
1655KS Sijberkarspel NL
website
Muisje Sensitief is een webshop met o.a. gehoorbescherming, boeken, stressballen en tangles voor kinderen met autisme, ADHD en hooggevoeligheid.Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
69MFC Ten Dries
Poelendries 32
9850 Deinze
website

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapeutische begeleiding, aangepast onderwijs, leefgroepswerking en moderne hulpmiddelen. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.

Ten Dries bestaat uit een Multi-Functioneel Centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO).

Ook voor wie niet naar school gaat in Ten Dries is er een ruim aanbod van advies, training en begeleiding (ondersteuning in het gewone onderwijs, mobiele en ambulante begeleiding). Dit aanbod geldt zowel voor kinderen en adolescenten met een beperking of een vermoeden van een beperking, als voor de mensen om hen heen: ouders en familie, vrijwilligers en professionelen.
Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Zorg en Informatie
Vrije Tijd
70BO Ten Dries
Dennendreef 62
9850 Deinze
website

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapeutische begeleiding, aangepast onderwijs, leefgroepswerking en moderne hulpmiddelen. Ook voor hun ouders en ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.

Ten Dries bestaat uit een Multi-Functioneel Centrum en 2 scholen (MFC, BuBAO en BuSO).

Ook voor wie niet naar school gaat in Ten Dries is er een ruim aanbod van advies, training en begeleiding (ondersteuning in het gewone onderwijs, mobiele en ambulante begeleiding). Dit aanbod geldt zowel voor kinderen en adolescenten met een beperking of een vermoeden van een beperking, als voor de mensen om hen heen: ouders en familie, vrijwilligers en professionelen.
Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Zorg en Informatie Vrije Tijd
72Snoezle
Kanonstraat 44
8500 Kortrijk
website

Snoezle : de mobiele snoezel oplossing.
Snoezle biedt een multi-sensorische beleving op een mobiele manier.
Het Snoezle tentje bevat beeld, licht en geluid en verschillende thema's.
Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
73Modem - Thomas More Kempen vzw
Kleinhoefstraat 4
2240 Geel
website
Modem wil mensen met een beperking versterken met hulpmiddelen die geschreven, verbale en digitale communicatie gemakkelijker maken.
De expertise in ondersteunende (communicatie-)technologie van verschillende organisaties wordt samengebracht in één onafhankelijk expertnetwerk.
De experten van Modem hebben jarenlange praktijkervaring en grondige kennis van hoog- en laagtechnologische hulpmiddelen.
Samen met jou zoeken ze naar een oplossing op maat indien je het moeilijk hebt met schrijven, spreken of bedienen.
Ook organiseert Modem vorming over de bestaande mogelijkheden en specifieke hulpmiddelen voor professionele begeleiders en biedt gespecialiseerde bijscholing en intervisie voor experten aan.
Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Zorg en Informatie
Vrije Tijd
75Ergotherapie Vlaanderen
Brugsesteenweg 131
9900 Eeklo
website
ERGOTHERAPIE VLAANDEREN EN
DE ZELFSTANDIGE ERGOTHERAPEUTEN

Als zelfstandige ergotherapeut bespreken we samen met ouders, kind en eventueel (gon)-leerkracht welke activiteiten, handelingen of vaardigheden moeilijk zijn. De activiteiten worden met behulp van vragenlijsten, gesprekken, observaties en eventuele tests in kaart gebracht.

Hierna wordt bekeken welke doelstellingen we zullen aanpakken. Dit kan samen met de ergotherapeut zijn, maar de mogelijkheid bestaat ook om door te verwijzen naar andere deskundigen.

Wanneer de therapiestart, worden doelen opgesteld. Door middel van behandeling of training wordt vervolgens gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden. Dit kan vorm krijgen door bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur en/of door verbetering van de (rand)voorwaarde.

Naast de behandeling en training worden ook adviezen gegeven aan het kind, de ouders en eventueel de (gon) leerkracht (na toestemming van ouders). Deze kunnen nuttig zijn voor de verbetering van bepaalde vaardigheden en daarmee vaak ook de zelfstandigheid van het kind. Soms volstaat het geven van deze adviezen en is verdere behandeling overbodig.

Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd of vooruitgang zichtbaar is. Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of meer ergotherapie eventueel raadzaam is en op welke wijze het traject wordt voortgezet. De bevindingen en eventuele aanbevelingen worden tevens kort gerapporteerd naar de ouders, verwijzende (gon)leerkracht, huisarts of specialist.

Je kan zelfstandige ergotherapeuten vinden via
• de website van de Ergotherapie Vlaanderen vzw, via volgende link: http://www.ergotherapie.be/NL/zoek-ergotherapeut
• https://www.ergopraktijk.be/
Spel en Leren
Hulpmiddelen en Aanpassingen
Zorg en Informatie
Vrije Tijd
78aGoBabyGo Belgium by VIVES
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
website
Go Baby Go Belgium by VIVES maakt onderdeel uit van de open-source-movement Go Baby Go opgericht door Prof. Cole Galloway aan de University of Delaware. Via een samenwerkingsakkoord met de University of Central Florida (VS) kwam een delegatie van VIVES eind 2016 in contact met dit project.
De hoofddoelstelling is eenvoudig: kinderen die om welke reden dan ook beperkt zijn in hun mobiliteit terug mobiel maken en op die manier ook hun sociale interacties verbeteren. Dit door middel van een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch (6V) wagentje. Het personaliseren bestaat er meestal in dat het gaspedaal vervangen wordt door een grote drukknop, waar nodig wordt ook een extra frame geplaatst ter ondersteuning van de zithouding en voor de veiligheid wordt ook een harnas voorzien. Verder wordt het autootje ook in de mate van het mogelijke voorzien van de naam en de lievelingsfiguren en –geluiden van het kind.
Spel en Leren
90vzw Kompaan
Herenthoutseweg 31 B
222 Wiekevorst
website
Kompaan vormt een brug tussen reizigers met een beperking of zorgvraag en vrijwilligers. Een beperking of zorgvraag hoeft geen struikelblok te zijn om je vakantiedromen waar te maken. Wil je graag op uitstap of op reis? Durf of kan je niet zelfstandig reizen omwille van een beperking of zorgnood? Heeft iemand in jouw reisgezelschap een beperking of een zorgnood? Zoek samen met ons een kompaan die jou, jouw partner of jouw kind kan ondersteunen, overal ter wereld.Spel en Leren
Vrije tijd
94vzw Fairfox
website
VZW Fairfox biedt een creatieve tijdsbesteding aan met begeleiding op maat. Ons vakantieaanbod is inclusief, in kleine groepjes, op eigen tempo en volgens individuele mogelijkheden. Wil je zelf een activiteit organiseren, individueel of in groep, dan werken wij dit uit naar uw wens!
Een creatief voorproefje vind je op de beurs! Doe mee aan onze open workshop en pimp je eigen totebag of magneet!

Begeleiding door personen met jarenlange ervaring in het buitengewoon onderwijs en de zorgsector.
Contacteer ons gerust voor meer info:
fairfox.kis @gmail.com of 0485 924174/ 0497 247126
Spel en Leren
Vrije Tijd
95Vil!a iMagina
Rollegemknokstraat 27
8500 Kortrijk
website
In vil!a iMagina
• Creëren we een ‘verbindende’ multi-sensoriële omgeving voor creatieve en expressieve onderwijs-, vrijetijds- en vormingsprojecten
• Innoveren we toekomstgericht in pedagogisch-didactische creatieve methodieken en ondersteunende technologie
• vullen we ons maatschappelijk engagement in door ‘inspirerende’ ontmoetingen tussen ‘mensen’.

Vil!a iMagina, huis van verbeelding, presenteert zich voor het eerst op de Kangoeroebeurs als een vernieuwend en multi-sensorieel ‘belevingscentrum’ voor jong en oud.

Vil!a iMagina is een uniek totaalconcept. Hier kan je ervaren en leren in ‘ontmoeting’ en deelnemen aan ‘beleefmomenten’.

Leren en ‘buitengewoon’ be-leven door ‘ontmoeting’ tussen mensen vindt in Vil!a iMagina zijn echte ‘identiteit’. Verschillende doelgroepen worden uitgenodigd en krijgen de kans om te genieten of mee te participeren: kinderen, jongeren, volwassenen, senioren met of zonder beperking, personen met dementie, kinderen en ouders in kansarmoede, zieke kinderen, multi-culturele gezinnen.

Men is gewoon zelfstandig bezoeker of geniet men van de aangeboden zintuiglijke activiteit vol verwondering!

Vil!a Imagina biedt de volgende belevingsruimtes aan:

 Een permanent ‘Snoezelhuis’ De verwondering staat centraal om rustig te ‘genieten’.
 Een expressieve ruimte voor dans- en dramatechnieken,
 Een ruimte voor beeldende vorming
 Een muzikale belevingsruimte
 Een ruimte voor expressieve ontplooiing
 Buitenruimtes (tuin) voor spel- en natuurbeleving en teambuilding
 Vil!a iMagina ‘Mobiel’: de zintuiglijke ‘belevingscaravans’, de vil!a iMagina ‘belevingsbus’, de zintuiglijke uitleendienst.
Spel en Leren
96Boekenstand
Standaard Boekhandel Deinze
Tolpoortstraat 46 bus 1
9800 DEINZE
website
De standaard boekhandel Deinze zocht voor u, in samenwerking met de organisatie van de Kangoeroebeurs, een mooi aanbod aan informatieve boeken, doeboeken, prentenboeken en voorleesboeken uit.Spel en Leren
Zorg en Informatie