Fiola vzw: Modemadvies

Modem is een netwerk van expertorganisaties uit de zorgsector. We verzamelen en verspreiden informatie over technologie die personen met een beperking ondersteunt. We doen dit via persoonlijk advies, vorming aan professionelen en via onderzoek.

Contactgegevens

Fraterstraat 36
9820 Merelbeke
website